Skip to main content

BAY.t E-arşiv Uygulamaları

BAY.t Ticari E-devlet Çözümleri

Devlet uygulamalarının hızla dijitalleşmesi, her işletmenin yazılımsal çözümlerde e-devlet uygulamalarını da kapsayanlara yönelmesini her geçen gün daha büyük bir gereklilik haline getiriyor. BAY.t Yazılım olarak, bu değişime ilişkin öngörümüzle 2014 yılında ilk e-devlet çözümlerine girişip GİB onaylı yazılımlarını ürettik; hala da geliştirip zenginleştirmeyi sürdürdüğümüz e-devlet çözümlerimiz bugün e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-ihracat alanlarında tamamıyla yetkindir.

E-arşiv nedir?

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Kimler e-arşiv kullanmalıdır?

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

E-devlet uygulamalarında neden BAY.t Yazılım ile çalışmalısınız?

Tekrarlayan ödemeler istemez!

Müşterilerimiz e-devlet çözümleri kullanımından dolayı yıllık ödemeye mecbur bırakılmaz.

Kontörlerinizin devretmesini sağlar!

Devreden kontör sistemiyle yıl sonunda kullanılmamış olan e-fatura ve e-arşiv kontörleri ertesi yıla devreder.

Devir ücreti talep etmez!

Devir ya da sanal ortamda yeni bir data oluşturulma durumunda kontörlerinizin aktarımı için ekstra ücret talep edilmez.

Arşivleme için ekstra ücret talep etmez!

İlk 10 yıllık e-arşiv ve e-fatura arşiv depolama alanı maliyetiniz tarafımızdan karşılanır.

Kullanım kolaylığından ödün vermez!

Devlet uygulamalarının dijitalleşmesini ve ilk bakışta karmaşıklaşmasını, işinizi takibi daha da kolay hale getirmek için bir fırsat olarak kullandık; eçözüm uygulamalarımızı da her zamanki kullanıcı dostu temelimizin üzerine inşa ettik.

Fiyat ve Bilgi İçin; +90 216 309 62 84